Merenje
Merenje

FloorProfiler

FloorProfilerje robotska mašina za merenje koja je osmišljena u našoj kompaniji i zatim izrađena po meri u AlphaPlan-u, u skladu sa Vodičem Udruženja nemačkih inženjera pod nazivom “Podovi koji su podobni za rad viljuškara”.

 • FloorProfiler se robotski sam pokreće i kreće u prostoru
 • Izuzetno precizne analize se izvršavaju uz pomoć lasera, koji garantuje maksimalnu preciznost
 • Analizirani rezultati se odmah elektronski očitavaju
 • Obrađeni rezultati su odmah dostupni klijentu i konsultantu
 • Tačnost i verodostojnost rezultata je sertifikovana
FloorProfiler

Premeravanje terena u skladu sa željenim standardom

Premeravanje u skladu sa Vodičem Udruženja nemačkih inženjera garantuje da će rezultati analize zadovoljiti sledeće kriterijume:

 • vrednosti tolerancija su pažljivo koordinisane sa specifičnom širinom i visinom viljuškara
 • vrednosti tolerancija su vrlo precizne
 • robotska mašina je konstruisana za visoke vrednosti tolerancije
 • Način sprovođenja merenja je izuzetno precizan
 • Obradom podataka se ne može manipulisati

100% sertifikovano

Sertifikacija na svakom nivou:

 • Zbog jedinstvene konstrukcije, FloorProfiler je jedini robot za merenje u svetu koji je u potpunosti odobren od strane Udruženja nemačkih inženjera.
 • Analiza podataka se u potpunosti odvija automatski, bez čovekovog uticaja
 • Analizirani podaci se automatski konvertuju
 • Odmah dostupni, 100% dostupni sa jasno vidljivim rezultatom
FloorProfiler
Mobile Device

Pokretna tehnologija

Prednosti pokretne tehnologije:

 • jednostavna za upotrebu
 • lako se povezuje sa bilo kojom pokretnom mašinom
 • sigurna mreža između pokretne mašine i vašeg FloorProfiler-a
 • povezanost na udaljenosti od 30 metara od FloorProfiler-a
 • velika mogućnost izbora
 • potpuna kontrola nad merenjem
 • plan u skladu sa materfp.com

Kontaktirajte nas

Bez obzira na to da li su vam potrebni odgovori ili želite da rešite neki problem, naći ćete način da nas kontaktirate. Mi ćemo vam pomoći da sve probleme rešite brzo, lako i super glatko.