Standardi
Standardi

Merniinstrumenti koji zadovoljavaju najviše standarde

Standardi

Glatkoća poda je neophodan preduslov za rad celokupne opreme za rukovanje materijalima, ali je od ključnog značaja za rad industrijskih vozila u uskom radnom prostoru. Sa uvek izazovnim visinama i brzinom koje su u prvom planu postojećih standarda za rad skladišta kao što su DIN 18202, DIN 15185, EN 15620 kao i stari TR34, predstavljene su samo osnovne tolerancije za glatkoću poda. Ono što ovi standardi ne pokrivaju jeste neravna površina podova, koja je od ključnog značaja za funkcionisanje vozila u vrlo uskim prolazima, te u ovim slučajevima treba poštovati Smernice Udruženja nemačkih inženjera.

Image for download VDMA (Udruženje nemačkih inženjera, Nemačka 2010)

VDMA (Udruženje nemačkih inženjera, Nemačka 2010)

Nova standardizacija je usledila na zahtev i uz odobrenje svih dobavljača viljuškara za vrlo uske radne prostore. Nova standardizacija pruža kontrolu nad završnim operacijama u toku podizanja tereta na manje ili veće visine. Ograničenja koja nameće uzan prostor postala su još važnija kako bi se obezbedilo dobro upravljanje viljuškarima. Rezultat merenja se kombinuje u broju (Fx) koji mora da se uklopi sa minimalnim. Minimum se prilagođava vertikalnom podizanju.

Download icon-download
Image for download EN 15620 (Evropska norma - oktobar 2008)

EN 15620 (Evropska norma - oktobar 2008)

Ovaj evropski standard precizno definiše tolerancije, deformacije i klirens viljuškara u toku kretanja po industrijskim podovima. Ove tolerancije, deformacije i klirensi imaju značaj za funkcionalne zahteve i obezbeđivanje pravilne interakcije između opreme i osoblja koje je obučeno i kvalifikovano za primenu ovog sistema. Uslovi interakcije su takođe bitni u određivanju pouzdanosti viljuškara kako bi se mogućnost udara vozila, udara palete ili kvara sistema svela na prihvatljivo nizak nivo.

Download icon-download
Image for download DIN 15185 (Nemački institut za standarde)

DIN 15185 (Nemački institut za standarde)

U avgustu 1991. godine, objavljen je standard DIN 15 185, koji se specifično odnosi na analizu karakteristika podova u visoko regalnim skladištima. Osim različitih tolerancija za viljuške i upravljanje vozilom, tolerancije su takođe uvedene za glatkoću poda u prolazima i na otvorenom prostoru. S obzirom da je DIN 15 185 zasnovan na ranijem DIN 18202, glatkoća prolaza u longitudinalnom pravcu određuje se na osnovu talasanja. Nasuprot tome, glatkoća uskih prolaza određuje se na osnovu razlike u visini između spoljnih staza po kojima se kreće viljuškar. Ovaj standard nije zasnovan na statičkoj analizi merenja, već rezultati predstavljaju odstupanje od srednje vrednosti. To je prikazano na grafikonima za rastojanja od 1m, 2m i 4m. Stoga bi vrednosti tolerancija u principu trebalo smatrati tačnim.

Download icon-download
Image for download DIN 18202 (Nemački institut za standarde)

DIN 18202 (Nemački institut za standarde)

Najnovija verzija stndarda DIN 18202 objavljena je u aprilu 1997. godine. Odnosi se na glatkoću različitih vrsta podova, naročito podova koji su namenjeni „slobodnom kretanju“ (skladišta sa širokim prolazima, zona za transfer robe i skladišta za rasuti teret...). Prema ovom standardu pukotina se meri pod pravim uglom od 1m i 4 m. Nije potrebno vršiti merenje poprečnih dimenzija. U tabeli 3 date su vrednosti tolerancija koje treba poštovati. FloorProfiler mašina može da izvrši merenja u skladu sa standardom DIN 18202 kolona 3 i DIN 18202 kolona 4, pod pravim uglom od 1m i 4m.

Download icon-download
Image for download TR34 (commercial recommendation)

TR34 (commercial recommendation)

U februaru 2003. godine Britansko udruženje za beton potpomognuto od strane ACIFC izvršilo je reviziju svog Tehničkog izveštaja 34(TR34) kako bi obuhvatilo merni sistem (opisan u Dodatku C) koji je sličan specifikaciji F-min broja. Zatim je ponovo 2013. godine četrvto izdanje ovog vodiča obuhvatilo ovaj sistem merenja. Na ovo se može gledati kao na ‘copy and paste’ verziju standarda EN15620. U ovom dokumentu opisane su metode premeravanja za definisano kretanje, kao i za slobodno kretanje.

Kontaktirajte nas

Bez obzira na to da li su vam potrebni odgovori ili želite da rešite neki problem, naći ćete način da nas kontaktirate. Mi ćemo vam pomoći da sve probleme rešite brzo, lako i super glatko.