EN 15620 (European Norms October 2008)

Ovaj evropski standard precizno definiše tolerancije, deformacije i klirens viljuškara u toku kretanja po industrijskim podovima. Ove tolerancije, deformacije i klirensi imaju značaj za funkcionalne zahteve i obezbeđivanje pravilne interakcije između opreme i osoblja koje je obučeno i kvalifikovano za primenu ovog sistema. Uslovi interakcije su takođe bitni u određivanju pouzdanosti viljuškara kako bi se mogućnost udara vozila, udara palete ili kvara sistema svela na prihvatljivo nizak nivo.

Kontaktirajte nas

Bez obzira na to da li su vam potrebni odgovori ili želite da rešite neki problem, naći ćete način da nas kontaktirate. Mi ćemo vam pomoći da sve probleme rešite brzo, lako i super glatko.