Standardi
Standardi

Merilniinstrumenti, ki izpolnjujejo najvišjestandarde

Standardi

Ravni tlaki so eden bistvenih dejavnikov, ko govorimo o uporabi viličarjev, sploh pa ključnega pomena, ko govorimo o visokoregalnih skladiščih z ozkimi hodniki. Obstoječi standardi kot so DIN 18202, DIN 15185, EN 15620in starejši TR34, dopuščajo več tolerance glede ravnosti tlakov, kar ni najprimernejše, saj se v skladiščih upravlja delo z vedno zahtevnejšimi višinami in hitrostjo. Obstoječi standardi ne vključujejo manjših neravnostih, ki pa so ključnega pomena za učinkovito upravljanje viličarjev na ozkem območju. V teh primerih bi bilo treba navesti in upoštevati standarde po VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau).

Image for download VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010) (Združenje nemških proizvajalcev strojev in opreme)

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010) (Združenje nemških proizvajalcev strojev in opreme)

Nova standardizacija se je razvila na zahtevo in s soglasjem vseh dobaviteljev viličarjev, ki so namenjeni uporabi v visokoregalnih skladiščih. VDMA predstavlja nadgradnjo standarda DIN 15185. Nova standardizacija zajema neravnosti (valovanje) na kratkih in dolgih razdaljah. Omejitev valovanja na kratkih razdaljah postaja vedno pomembnejša za zagotovitev dobrega ravnanja z viličarji. Rezultat meritev je kombiniran s številom (Fx), ki mora ustrezati minimalnim zahtevam. To število je potem prilagojeno vertikalnemu dvigu.

Prenesi icon-download
Image for download EN 15620 (European Norme September 2021)

EN 15620 (European Norme September 2021)

The VDMA flatness requirement was included in the FEM 10.2.14 / 4.103 - 1 and from September 2021 in the European standard EN 15 620. It is therefore an official European flatness standard which must be met. This standard was developed at the request and with the approval of VNA forklift truck manufacturers, flooring contractors, engineering firms and universities, and is based on years of scientific research. VDMA is the only standard worldwide that controls all undulations that influence the driving behaviour of the forklift truck. The undulation of a floor is a combination of both (medium) long and short waiviness.

Prenesi icon-download
Image for download DIN 15185 (standard)

DIN 15185 (standard)

Avgusta 1991 je bil objavljen standard DIN 15185, ki se posebej ukvarja z analizo tlakov v visokoregalnih skladiščih. Poleg določil in omejitev glede postavitve regalov ter priročnikov upravljanja viličarjev, so določene tudi tolerance ravnosti tlakov na hodnikih in odprtih prostorih. Ker DIN 15185 temelji na prejšnjem DIN 18202, se ravnost hodnika v vzdolžni smeri določi na podlagi preverjanja valovanja. Prečno pa se ravnost hodnika določi na podlagi višinske razlike med zunanjimi tiri viličarja. Ta standard ne temelji na statični analizi merjenja, ampak so rezultati odvisni od odmika od srednje črte. Rezultati se prikažejo na neprekinjenih grafih za dolžine 1 m, 2 m in 4 m. Zato bi tolerančne vrednosti morale biti prave.

Prenesi icon-download
Image for download DIN 18202 (standard)

DIN 18202 (standard)

Najnovejša različica DIN 18202 je bila objavljena aprila 1997. Zajema standarde ravnosti različnih vrst tlakov, zlasti takšnih, kjer je veliko gibalnega prostora (skladišča s širokimi hodniki, prostori za masovno skladiščenje ipd.). Pri tem standardu se odstopanje meri pod ravnim robom 1 metra in 4 metrov. Dodatne prečne meritve ni potrebno opraviti. Tabela 3 vam prikazuje, katere so tolerančne vrednosti, ki ne smejo biti prekoračene. Z našo napravo FloorProfiler lahko izvajajo meritve v skladu s 3. in 4. stolpcem tabele po DIN 18202.

Prenesi icon-download
Image for download TR34 (commercial recommendation)

TR34 (commercial recommendation)

Februarja 2003 je britanska družba Concrete Society (družba, ki združuje ljudi, ki jih zanima uporaba betona) s podporo ACIFC (združenje gradbenih izvajalcev, ki se ukvarjajo z betonskimi tlaki) revidirala svoje tehnično poročilo 34 (TR34) in dodala merilni sistem (opisan pod točko Appendix C), ki je podoben specifikacijam »F-number« sistemu. Leta 2013 je četrta izdaja TR34 omenjeni sistem vključila v besedilo svojega priročnika. Na nek način bi to lahko opisali kot kopiranje standarda EN 15620. V besedilu TR34 sta opisani obe metodi merjenja tal: metoda merjenja ravnosti tlakov, kjer je veliko prostora za gibanje in metoda merjenja ravnosti tlakov, kjer je gibanje omejeno.

kontaktirajte nas

Ne glede na to, ali iščete odgovore ali želite rešiti težavo, tukaj lahko najdete več načinov, kako vzpostaviti stik z nami. Pomagali vam bomo rešiti težave na hiter, enostaven in učinkovit način.