Normy
Normy

Narzędzia pomiarowe spełniające najwyższe standardy

Normy

Płaskość posadzki jest istotna dla pracy wszystkich wózków widłowych, a w szczególności dla wózków VNA. Przy wszystkich  wymagających szybkości i wysokości operacjach wózków w  magazynach wysokiego składowania, istniejące normy takie jak DIN 18202, DIN 15185, EN 15620 oraz stara norma TR34, regulują jedynie podstawową tolerancję płaskości posadzki. To, czego nie obejmują powyższe normy, to nierówności w zakresie fali krótkiej, znaczące dla pracy wózków w wąskich alejkach magazynów wysokiego składowania i w tych przypadkach wytyczne VDMApowinny być określone i stosowane.