Normy
Normy

Narzędzia pomiarowe spełniające najwyższe standardy

Normy

Płaskość posadzki jest istotna dla pracy wszystkich wózków widłowych, a w szczególności dla wózków VNA. Przy wszystkich  wymagających szybkości i wysokości operacjach wózków w  magazynach wysokiego składowania, istniejące normy takie jak DIN 18202, DIN 15185, EN 15620 oraz stara norma TR34, regulują jedynie podstawową tolerancję płaskości posadzki. To, czego nie obejmują powyższe normy, to nierówności w zakresie fali krótkiej, znaczące dla pracy wózków w wąskich alejkach magazynów wysokiego składowania i w tych przypadkach wytyczne VDMApowinny być określone i stosowane.

Image for download VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010)

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010)

Nowa standaryzacja została opracowana na podstawie wspólnych ustaleń i za zgodą wszystkich producentów wózków systemowych VNA. Jest uzupełnieniem normy DIN 15 185. Nowa standaryzacja stanowi podsumowująco-końcową kontrolę długości krótkiej fali oraz fal długich. Ograniczenie dotyczące długości krótkiej fali stało się nawet ważniejsze w celu zapewnienia dobrej obsługi wózków widłowych. Wynik pomiaru jest połączony w parametr Fx, który musi odpowiadać minimum. To minimum stosowane jest do pionowego wznoszenia.

Pobierz icon-download
Image for download EN 15620 (Europejska Norma Październik - 2008)

EN 15620 (Europejska Norma Październik - 2008)

Ten europejski standard określa tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne wózków widłowych na posadzkach przemysłowych. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne są istotne w odniesieniu do wymagań funkcjonalnych i zapewnienia właściwego współdziałania sprzętu do obsługi, używanego przez przeszkolony, wykwalifikowany i kompetentny personel, w połączeniu z systemem. Warunki współdziałania są również ważne w określaniu niezawodności wózka widłowego w celu zapewnienia, że szansa uderzenia wózka przemysłowego, uderzenia palet lub awarii systemu jest akceptowalnie niska.

Pobierz icon-download
Image for download DIN 15185 (standard)

DIN 15185 (standard)

W sierpniu 1991 roku została opublikowana norma DIN 15 185, która w szczególności dotyczy analizy posadzek w magazynach wysokiego składowania. Oprócz różnych tolerancji dla regałów i wskazówek dla wózków widłowych, uwzględniono również tolerancje dla płaskości posadzki w alejkach i na otwartej powierzchni posadzki. Ponieważ DIN 15185 opiera się na wcześniejszej DIN18202, płaskość alejki w kierunku wzdłużnym jest określona na podstawie falowania. Poprzecznie, płaskość alejki określona jest na podstawie różnicy wysokości pomiędzy zewnętrznymi torami wózka widłowego. Standard ten nie opiera się tylko na statycznej analizie pomiaru, wyniki są odchyleniem od średniej linii. Jest to wyświetlane na wykresach ciągłych dla długości 1m, 2m i 4m. Tak więc wartości tolerancji powinny być zasadniczo uważane za prawdziwe.

Pobierz icon-download
Image for download DIN 18202 (standard)

DIN 18202 (standard)

Ostatnia wersja normy DIN 18202 została opublikowana w kwietniu 1997. Dotyczy ona płaskości różnych rodzajów posadzek, a w szczególności stref przeznaczonych do manewrowania „free movement floors” (magazyny o szerokich korytarzach, obszary przenoszenia i magazyny masowe ...). Norma określa maksymalne możliwe odchyłki na łacie 1 m i 4 m. Nie trzeba przeprowadzać pomiarów poprzecznych. W tabeli 3 znajdują się parametry, które powinny zostać spełnione. FloorProfiler może wykonać pomiar posadzki zgodnie z DIN 18202 kolumna 3 oraz DIN 18202 kolumna 4, odpowiednio dla łaty 1 m i 4 m.

Pobierz icon-download
Image for download TR34 (commercial recommendation)

TR34 (commercial recommendation)

W lutym 2003 roku British Concrete Society wspomagane przez ACIFC skorygowało swój Raport Techniczny (TR34) włączając system pomiarów (opisany w Dodatku C) podobny do specyfikacji F-min. Następnie ponownie, w 2013 roku w czwartej edycji TR34 ta metoda pomiarów została włączona w głównej części dokumentu. Można to również interpretować jako „kopiuj i wklej” normy EN15620. Metody pomiarów dla stref korytarzy (DM) oraz stref manewrowych (FM) są opisane w tym dokumencie.

Skontaktuj się z nami

Belgia, oficjalnie Królestwo Belgii, jest suwerennym państwem w Europie Zachodniej, graniczy z Francją, Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Morzem Północnym. Jest małym, gęsto zaludnionym krajem, który zajmuje powierzchnię 30.528 kilometrów kwadratowych (11.787 m²) i liczy około 11 milionów osób.