Broszury

Aby zagwarantować perfekcyjnie płynną pracę floty wózków widłowych, oferujemy kompletne rozwiązanie. Pobierz tutaj nasze broszury.

Image for download FloorShaver

FloorShaver

W dziedzinie szlifowania FloorShaver jest urządzeniem o najbardziej zaawansowanej technologii.

Pobierz icon-download
Image for download FloorProfiler

FloorProfiler

Aby zapewnić płaskość posadzek w magazynie, konieczny jest dokładny pomiar płaskości istniejącej posadzki.

Pobierz icon-download
Image for download FloorBridge

FloorBridge

FloorBridge stanowi szybki i prosty sposób naprawy uszkodzonych dylatacji i pęknięć posadzki.

Pobierz icon-download
Image for download DIN 18202 (standard)

DIN 18202 (standard)

Ostatnia wersja normy DIN 18202 została opublikowana w kwietniu 1997. Dotyczy ona płaskości różnych rodzajów posadzek, a w szczególności stref przeznaczonych do manewrowania „free movement floors” (magazyny o szerokich korytarzach, obszary przenoszenia i magazyny masowe ...). Norma określa maksymalne możliwe odchyłki na łacie 1 m i 4 m. Nie trzeba przeprowadzać pomiarów poprzecznych. W tabeli 3 znajdują się parametry, które powinny zostać spełnione. FloorProfiler może wykonać pomiar posadzki zgodnie z DIN 18202 kolumna 3 oraz DIN 18202 kolumna 4, odpowiednio dla łaty 1 m i 4 m.

Pobierz icon-download
Image for download TR34 (commercial recommendation)

TR34 (commercial recommendation)

W lutym 2003 roku British Concrete Society wspomagane przez ACIFC skorygowało swój Raport Techniczny (TR34) włączając system pomiarów (opisany w Dodatku C) podobny do specyfikacji F-min. Następnie ponownie, w 2013 roku w czwartej edycji TR34 ta metoda pomiarów została włączona w głównej części dokumentu. Można to również interpretować jako „kopiuj i wklej” normy EN15620. Metody pomiarów dla stref korytarzy (DM) oraz stref manewrowych (FM) są opisane w tym dokumencie.

Image for download VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010)

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010)

Nowa standaryzacja została opracowana na podstawie wspólnych ustaleń i za zgodą wszystkich producentów wózków systemowych VNA. Jest uzupełnieniem normy DIN 15 185. Nowa standaryzacja stanowi podsumowująco-końcową kontrolę długości krótkiej fali oraz fal długich. Ograniczenie dotyczące długości krótkiej fali stało się nawet ważniejsze w celu zapewnienia dobrej obsługi wózków widłowych. Wynik pomiaru jest połączony w parametr Fx, który musi odpowiadać minimum. To minimum stosowane jest do pionowego wznoszenia.

Pobierz icon-download
Image for download EN 15620 (Europejska Norma September 2021)

EN 15620 (Europejska Norma September 2021)

The VDMA flatness requirement was included in the FEM 10.2.14 / 4.103 - 1 and from September 2021 in the European standard EN 15 620. It is therefore an official European flatness standard which must be met. This standard was developed at the request and with the approval of VNA forklift truck manufacturers, flooring contractors, engineering firms and universities, and is based on years of scientific research. VDMA is the only standard worldwide that controls all undulations that influence the driving behaviour of the forklift truck. The undulation of a floor is a combination of both (medium) long and short waiviness.

Pobierz icon-download
Image for download DIN 15185 (standard)

DIN 15185 (standard)

W sierpniu 1991 roku została opublikowana norma DIN 15 185, która w szczególności dotyczy analizy posadzek w magazynach wysokiego składowania. Oprócz różnych tolerancji dla regałów i wskazówek dla wózków widłowych, uwzględniono również tolerancje dla płaskości posadzki w alejkach i na otwartej powierzchni posadzki. Ponieważ DIN 15185 opiera się na wcześniejszej DIN18202, płaskość alejki w kierunku wzdłużnym jest określona na podstawie falowania. Poprzecznie, płaskość alejki określona jest na podstawie różnicy wysokości pomiędzy zewnętrznymi torami wózka widłowego. Standard ten nie opiera się tylko na statycznej analizie pomiaru, wyniki są odchyleniem od średniej linii. Jest to wyświetlane na wykresach ciągłych dla długości 1m, 2m i 4m. Tak więc wartości tolerancji powinny być zasadniczo uważane za prawdziwe.

Pobierz icon-download

Skontaktuj się z nami

Belgia, oficjalnie Królestwo Belgii, jest suwerennym państwem w Europie Zachodniej, graniczy z Francją, Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Morzem Północnym. Jest małym, gęsto zaludnionym krajem, który zajmuje powierzchnię 30.528 kilometrów kwadratowych (11.787 m²) i liczy około 11 milionów osób.