TR34 (een brochure voor design en opbouw van industriële vloeren)

In februari 2003 heeft de Britse Beton Maatschappij (British Concrete Society), daarbij geholpen door het ACIFC, zijn technisch rapport (TR34) herzien. Ze hebben er een meetsysteem aan toegevoegd (beschreven in bijlage C) dat vergelijkbaar is met het F- nummer-systeem. In 2013 volgde dan de vierde editie van het TR34 waarin deze meetmethode was opgenomen. Meettechnieken, zowel voor ‘geleide truck’ (defined movement, DM) als ‘vrij rijdende truck’ (free movement , FM) worden in dit document uiteengezet.

  • TR 34 3rd Edition Free Movement
  • TR 34 3rd Edition Defined Movement
  • TR 34 4th Edition Free Movement
  • TR 34 4th Edition Defined Movement

Contacteer ons voor meer informatie.