F min numbers(ACI360R-10)

* Vrije Beweging

Het F-nummersysteem werd voor het eerst gebruikt bij een grootschalig commercieel project in 1983 voor het meten van de vlakheid (FF) en de mate van horizontaliteit (FL) van vloeren. Het vormde toen wellicht de belangrijkste factor om vlakkere betonvloeren te kunnen leggen die nog meer waterpas (horizontaal) waren. Omdat de F-nummers geen afmetingen geven, maar afgeleid worden door de gegevens van een groot aantal metingen te verwerken, is het soms moeilijk uit te maken wat die cijfers nu precies betekenen.

* Gedefinieerde Beweging

De meest praktische manier om een vloer met gedefinieerde bewegingen te meten, is door continue metingen te doen van elk gangpad. Een dergelijke directe meting zal gewoonlijk andere puntscheidingen met zich meebrengen dan 300 mm of 3000 mm. FF en FL kunnen niet worden gebruikt omdat het willekeurige metingen zijn over de hele vloerplaat. De kans is groot dat substantiële vloerdefecten in de wielbaan over het hoofd worden gezien. Bovendien, als men elke afzonderlijke wielbaan zou meten met een apparaat voor het meten van willekeurig verkeer, komt men op zijn best tot een gemiddeld resultaat en van F-min kan geen gemiddelde worden berekend. Daarom is er geen directe correlatie tussen FF/FL en F-min. De FF/FL- en F-min-systemen zijn totaal verschillende meetsystemen en er bestaat geen gepaste index om vergelijkingen te kunnen maken. Daarom wordt een enkel F-nummer “F-min” gebruikt om de slechtst aanvaardbare vlakheid en horizontaliteit in een VNA-gangpad te bepalen, en deze F-min-waarde wordt toegekend op basis van de verwachte hoogte van de heftruck en het rek.

Contacteer ons voor meer informatie