DIN 18202 (Deutsches Institut für Normung)

De laatste versie van de DIN 18202-standaard werd in april 1997 gepubliceerd. Die standaard gaat over de vlakheid van verschillende types vloeren, voornamelijk de ‘vrije bewegingen’-vloeren (magazijnen met brede gangen, transferzones, bulkopslagruimtes…). Deze standaard meet de opening onder een rechte rij van 1 m en 4 meter. Er hoeft geen dwarsmeting te gebeuren. In tabel 3 ziet u aan welke toleranties zou moeten voldaan worden. De FloorProfiler kan metingen uitvoeren volgens DIN 18202 kolommen 3 en 4, onder een rechte rij van 1 en 4 meter.

Contacteer ons voor meer informatie.