DIN 15185 (Deutsches Institut für Normung)

De DIN 15 185-standaard werd in augustus 1991 gepubliceerd. Deze standaard was specifiek gericht op de analyse van vloeren in magazijnen met hoge stellingen.

Naast verschillende toleranties voor de rekken en de geleiding van vorkliften, bevat de standaard ook toleranties voor de vlakheid van de gangvloeren en de vloer in de open ruimtes. Omdat DIN 15 185 gebaseerd is op de vroegere DIN 18202, wordt de vlakheid van de vloer in de lengterichting, bepaald op basis van de glooiing. De vlakheid van de dwarse gangvloer wordt bepaald op basis van het hoogteverschil tussen de buitenste sporen van de vorkheftruck.

Contacteer ons voor meer informatie.