Normen
Normen

Meetinstrumenten die voldoen aan de hoogstemaatstaven

Normen

De vlakheid van vloeren is van het allerhoogste belang voor de prestaties van alle goederenbehandeling (MHE), maar vooral essentieel voor industriële VNA-trucks. Die heffen steeds hoger en werken steeds sneller.  Dit is een uitdaging voor alle handelingen in magazijnen. De huidige normen zoals DIN 18202, DIN 15185, EN 15620 en de oude TR34, gaan enkel over de basisvereisten qua vlakheid van vloeren. Ze houden geen rekening met de oneffenheid van korte golven in de vloeren, die nochtans cruciaal zijn voor het goed functioneren van trucks. In alle gevallen moet VDMA gespecificeerd en toegevoegd worden.

Image for download VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010)

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Germany 2010)

De nieuwe maatstaf is ontwikkeld op vraag van en met de goedkeuring en de samenwerking van alle producenten van VNA-vorkheftrucks, als vervanging van de DIN 15 185. De nieuwe maatstaf geeft controle over de einddoelstellingen, zowel voor de korte golven als de middellange golven. De beperking van de korte golven is belangrijk om een goede werking van de vorkheftrucks te kunnen verzekeren. Het resultaat van de metingen wordt samengebracht in een nummer (Fx). Dat moet voldoen aan een minimum. Dat minimum is in functie van de hefhoogte en truckbreedte.

Downloaden icon-download
Image for download EN 15620 (Europese Norm September 2021)

EN 15620 (Europese Norm September 2021)

De VDMA-vlakheidsvereiste werd opgenomen in de FEM 10.2.14 / 4.103 – 1 en vanaf september 2021 in de Europese norm EN 15 620. Het is dus een officiële Europese vlakheidsnormering waar aan voldaan dient te worden. Deze normering is ontwikkeld op vraag en met goedkeuring van VNA-vorkheftruckleveranciers, vloerbedrijven, studieburelen en universiteiten, en is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek. VDMA is wereldwijd de enige norm die alle golvingen controleert die het rijgedrag van de heftruck beïnvloeden. De golving van een vloer is een combinatie van zowel (middel)lange als korte golvingen.

Downloaden icon-download
Image for download DIN 15185 (Deutsches Institut für Normung (DIN))

DIN 15185 (Deutsches Institut für Normung (DIN))

De DIN 15 185-standaard werd in augustus 1991 gepubliceerd. Deze standaard was specifiek gericht op de analyse van vloeren in magazijnen met hoge stellingen. Naast verschillende toleranties voor de rekken en de geleiding van vorkliften, bevat de standaard ook toleranties voor de vlakheid van de gangvloeren en de vloer in de open ruimtes. Omdat DIN 15 185 gebaseerd is op de vroegere DIN 18202, wordt de vlakheid van de vloer in de lengterichting, bepaald op basis van de glooiing. De vlakheid van de dwarse gangvloer wordt bepaald op basis van het hoogteverschil tussen de buitenste sporen van de vorkheftruck.

Downloaden icon-download
Image for download DIN 18202 (Deutsches Institut für Normung (DIN))

DIN 18202 (Deutsches Institut für Normung (DIN))

De laatste versie van de DIN 18202-standaard werd in april 1997 gepubliceerd. Die standaard gaat over de vlakheid van verschillende types vloeren, voornamelijk de 'vrije bewegingen'-vloeren (magazijnen met brede gangen, transferzones, bulkopslagruimtes…). Deze standaard meet de opening onder een rechte rij van 1 m en 4 meter. Er hoeft geen dwarsmeting te gebeuren. In tabel 3 ziet u aan welke toleranties zou moeten voldaan worden. De FloorProfiler kan metingen uitvoeren volgens DIN 18202 kolommen 3 en 4, onder een rechte rij van 1 en 4 meter.

Downloaden icon-download
Image for download TR34 (een ‘commerciële brochure’ voor het design en de opbouw van industriële vloeren)

TR34 (een ‘commerciële brochure’ voor het design en de opbouw van industriële vloeren)

In februari 2003 heeft de Britse Beton Maatschappij (British Concrete Society), daarbij geholpen door het ACIFC, zijn technisch rapport (TR34) herzien. Ze hebben er een meetsysteem aan toegevoegd (beschreven in bijlage C) dat vergelijkbaar is met het F- nummer-systeem. In 2013 volgde dan de vierde editie van het TR34 waarin deze meetmethode was opgenomen. Meettechnieken, zowel voor ‘geleide truck’ (defined movement, DM) als 'vrij rijdende truck' (free movement , FM) worden in dit document uiteengezet.

Contacteer ons

Of u nu op zoek bent naar antwoorden of hulp nodig hebt bij het oplossen van een probleem, hier vindt u diverse manieren om ons te bereiken. Wij helpen u graag al uw vragen snel, gemakkelijk en direct op te lossen.