F čísla (USA povrch čísla FF, FL ASTM, E1155 (měření), norma)

Nejprve byl u rozsáhlého komerčního projektu zaveden v roce 1983 systém čísla F pro měření plochosti podlah (FF) a rovinnosti (FL), což byl snad nejvýznamnější faktor pro stavbu plochých a rovinných betonových podlah. Protože jsou však bezrozměrná čísla F odvozena zpracováním dat od velkého počtu měření, může být obtížné přesně pochopit, co nám čísla říkají.

Kontaktujte nás

Belgie, oficiálně Belgické království, je suverénním státem v západní Evropě hraničeným s Francií, Nizozemskem, Německem, Lucemburskem a Severním mořem. Jedná se o malou, hustě osídlenou zemi, která pokrývá plochu 30 528 kilometrů čtverečních (11 787 čtverečních metrů) a má přibližně 11 milionů obyvatel.