DIN 18202 (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci/, neboli 'DIN' německá norma (DIN))

Nejnovější verze normy DIN 18 202 byla zveřejněna v dubnu 1997. Jedná se o rovinnost různých druhů podlah, zejména pro "volný pohyb" (sklad se širokými uličkami, přepravními plochami a velkokapacitním skladováním ...). U této normy se měří mezera pod rovnou latí 1 metr a 4 metry. Neprovádí se  příčné měření.
Tabulka 3  stanovuje tolerance, které je nutno dodržet. FloorProfiler může provádět měření podle DIN 18202 řádek 3 a DIN 18202 řádek 4 pod rovnou latí 1 m a 4 metry.

Download here DIN 18202 or contact us for more information.

 

 

Kontaktujte nás

Belgie, oficiálně Belgické království, je suverénním státem v západní Evropě hraničeným s Francií, Nizozemskem, Německem, Lucemburskem a Severním mořem. Jedná se o malou, hustě osídlenou zemi, která pokrývá plochu 30 528 kilometrů čtverečních (11 787 čtverečních metrů) a má přibližně 11 milionů obyvatel.